پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed Light Treatments for Food Preservation A Review
اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed Light Treatments for Food Preservation A Review
اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed Light Treatments for Food Preservation A Review

اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed Light Treatments for Food Preservation. A Review

Pulsed Light Treatments for Food Preservation. A ReviewAbstractConsumers demand high-quality processed foods with minimal changes in nutritional and sensory properties. Nonthermal methods are considered to keep food quality attributes better than traditional thermal processing. Pulsed light (PL) is an emerging nonthermal technology for decontamination of food surfaces and food packages, consisting of short time high-peak pulses of broad spectrum white light. It is considered an alternative to continuous ultraviolet light treatments...

اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed Light Treatments for Food Preservation. A Review

Pulsed Light Treatments for Food Preservation. A Review

Abstract

Consumers demand high-quality processed foods with minimal changes in nutritional and sensory properties. Nonthermal methods are considered to keep food quality attributes better than traditional thermal processing. Pulsed light (PL) is an emerging nonthermal technology for decontamination of food surfaces and food packages, consisting of short time high-peak pulses of broad spectrum white light. It is considered an alternative to continuous ultraviolet light treatments for solid and liquid foods. This paper provides a general review of the principles, mechanisms of microbial inactivation, and applications of PL treatments on foods. Critical process parameters that are needed to be optimized for a better efficiency of PL treatments are also discussed. PL has considerable potential to be implemented in the food industry. However, technological problems need to be solved in order to avoid food overheating as well as to achieve better penetration and treatment homogeneity. In addition, a more extensive research is needed to understand how PL affects quality food attributes.

Keywords

Pulsed light, Nonthermal technology, Microorganisms, Food Quality

 

رفتار پالس نور را برای حفظ مواد غذایی. بازنگری


چکیده 
مصرف کنندگان مواد غذایی فراوری شده با کیفیت بالا با تغییرات جزئی در خواص غذایی و حسی تقاضا دارند. روش های غیر حرارتی برای حفظ ویژگی های کیفیت غذایی بهتر از پردازش حرارتی سنتی در نظر گرفته شده است. نور پالس (PL) تکنولوژی غیر حرارتی در حال ظهور برای ضدعفونی کردن سطوح مواد غذایی و بسته های مواد غذایی، متشکل از پالس های اوج بالا کوتاه مدت طیف گسترده ای از نور سفید می باشد. این به عنوان یک جایگزین برای رفتار مستمر نور ماوراء بنفش برای غذاهای جامد و مایع در نظر گرفته شده است. این مقاله یک بررسی کلی از اصول، مکانیسم غیر فعال کردن میکروبها، و برنامه های کاربردی از رفتار PL در غذاها فراهم می کند. پارامترهای فرایند حیاتی برای بهره وری بهتر از رفتار PL بهینه سازی مورد نیاز نیز بحث شده است. PL دارای پتانسیل قابل توجهی در صنایع غذایی اجرا شده می باشد. با این حال، مشکلات فن آوری مورد نیاز به منظور جلوگیری از گرم شدن غذا و همچنین برای رسیدن به نفوذ بهتر و همگن رفتار حل می شود. علاوه بر این، تحقیقات بیشتری برای درک چگونگی تاثیر PL ویژگی های مواد غذایی با کیفیت مورد نیاز است.


کلمات کلیدی: پالس نور، تکنولوژی های غیر حرارتی، میکروارگانیسم ها، مواد غذایی، کیفیت

 

فایل pdf اصل مقاله 11 صفحه
فایل word ترجمه مقاله 15صفحه

 قیمت: 20,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

دانلود پاورپوینت فصل سوم: علم کنترل و ارتباطات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر رضائیان


ترجمه مقالات لاتین 2017 رشته مدیریت: The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals


دانلود پاورپوینت فصل دوم فرآیند پژوهش، شناخت و مسئله و بررسی ادبیات پژوهش و تعریف مسئله کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکردی جامع


پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان


پاورپوینت رویکردهای توسعه منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی


پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان


مقاله فرهنگ سازمانی


اصل و ترجمه مقاله لاتین Student and Faculty Beliefs About Learning in Higher Education: Implications for Teaching


پاورپوینت بررسی مشکلات ساختار نظام اداری ایران مقایسه با کشورهای توسعه یافته


پاورپوینت فرهنگ سازمانی، نظریه هافستد یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده


دانلود پاورپوینت فصل سوم: علم کنترل و ارتباطات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر رضائیان


پاورپوینت مدیریت منابع انسانی


پاورپوینت فصل دوم تئوری سازمان : سیر تطور نظریه سازمان


دانلود پاورپوینت فصل دوم فرآیند پژوهش، شناخت و مسئله و بررسی ادبیات پژوهش و تعریف مسئله کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت : رویکردی جامع


اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed light for food decontamination: a review


اصل و ترجمه مقاله لاتین Decontamination by ultrasound application in fresh fruits and vegetables


اصل و ترجمه مقاله لاتین Effect of ohmic treatment on quality characteristic of meat: A review


اصل و ترجمه مقاله لاتین Bio-nanocomposites for food packaging applications


اصل و ترجمه مقاله لاتین Seismic Performance Evaluation of Urban Bridge using Static Nonlinear Procedure, Case Study: Hafez Bridge


اصل و ترجمه مقاله لاتین Evaluation of the Use of Steel Bracing to Improve Seismic Performance of Reinforced Concrete Building


پاورپوینت روش بررسی و تحلیل مسائل مدیریت


پاورپوینت نقش آموزش شهروندی در کاهش آلودگی هوا


پاورپوینت فرهنگ و مدیریت بحران با تأکید بر بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر بحران خانواده


پاورپوینت مدیریت منابع انسانی


پاورپوینت بررسی مشکلات ساختار نظام اداری ایران مقایسه با کشورهای توسعه یافته


پاوپوینت فصل 19 تئوری سازمان: سازمان ها در آینده


پاورپوینت سیاست های پولی حسابداری محافظه کاری اعتبار تجاری


پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعات مدیریت MIS در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان


پاورپوینت بررسی قابلیت های آینده نگاری استراتژی بر مدیریت بحران و چابکی سازمان های امدادی


پاورپوینت راهکارهای ارتقای فرهنگ ترافیک با استفاده از مدل SWOTکلمات کلیدی :های مواد غذایی pulsed light treatments for food preservation کردن سطوح مواد سطوح مواد غذایی ضدعفونی کردن سطوح برای ضدعفونی کردن حال ظهور برای ظهور برای ضدعفونی مواد غذایی مورد نیاز شده است light treatments treatments for pulsed light غیر حرارتی های مواد برای حفظ غذایی light treatments رفتار حرارتی مقاله کیفیت nonthermal اصل و ترجمه مقاله لاتین Pulsed Light Treatments for Food Preservation. A Reviewهای مواد غذایی pulsed light treatments for food preservation کردن سطوح مواد سطوح مواد غذایی ضدعفونی کردن سطوح برای ضدعفونی کردن حال ظهور برای ظهور برای ضدعفونی مواد غذایی مورد نیاز شده است light treatments treatments for pulsed light غیر حرارتی های مواد برای حفظ غذایی light treatments رفتار حرارتی مقاله کیفیت nonthermal
سایر محصولات