پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |شبیه سازی سیکل تولید توان آبآمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES
شبیه سازی سیکل تولید توان آبآمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES
شبیه سازی سیکل تولید توان آبآمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES

شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES

در کد پیش رو یک سیکل تولید توان آب آمونیاک با بازیاب حرارتی (که در شکل تصویر سیکل آمده است) با استفاده از نرم افزار EES شبیه سازی و حل شده است. سیکل...

شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES

در کد پیش رو یک سیکل تولید توان آب آمونیاک با بازیاب حرارتی (که در شکل تصویر سیکل آمده است) با استفاده از نرم افزار EES شبیه سازی و حل شده است. سیکل به طور کامل حل شده است و نتایج برای همه نقاط به دست آمده است. نمودار های T-Q و همچنین نقاط پینج ترسیم شده است.قیمت: 25,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

شبیه سازی جریان در کانال رو باز دارای مانع منشوری در مسیر جریان با Fluent


شبیه سازی جریان حول پره توربین گازی با و بدون خنک کاری توسط نرم افزار Fluent


مدل سازی تاثیر فرورفتگی بر بهبود عملکرد مبدل حرارتی با استفاده از نرم افزار CFX


مدل سازی پرش هیدرولیکی در کانال واگرا با نرم افزار Fluent


شبیه سازی عددی ایجاد و حرکت موج در مخزن به صورت دو بعدی


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل توربین گازی دارای بازیاب و تولید همزمان حرارت با EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب و مبدل حرارتی داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EES


شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل تبرید دی اکسید کربن با و بدون مبدل داخلی توسط نرم افزار EES


کد فورترن شبیه سازی کانوکشن طبیعی در یک محفظه مربعی به روش لتیس بولتزمن


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل تبرید دی اکسید کربن با و بدون مبدل داخلی توسط نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب و مبدل حرارتی داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل توربین گازی دارای بازیاب و تولید همزمان حرارت با EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل توربین گازی دارای بازیاب و تولید همزمان حرارت با EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب و مبدل حرارتی داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی سیکل تولید توان ORC با استفاده از سیال زمین گرمایی با نرم افزار EES به همراه گزارش تفصیلی


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل تبرید دی اکسید کربن با و بدون مبدل داخلی توسط نرم افزار EESکلمات کلیدی :سیکل تولید توان همچنین نقاط پینج نقاط پینج ترسیم ees شبیه سازی شکل تصویر سیکل سازی سیکل تولید شبیه سازی سیکل تصویر سیکل آمده شده است نرم افزار افزار ees شبیه سازی تولید توان آمده است سیکل تولید افزار بازیاب آمونیاک تولید شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EESسیکل تولید توان همچنین نقاط پینج نقاط پینج ترسیم ees شبیه سازی شکل تصویر سیکل سازی سیکل تولید شبیه سازی سیکل تصویر سیکل آمده شده است نرم افزار افزار ees شبیه سازی تولید توان آمده است سیکل تولید افزار بازیاب آمونیاک تولید
سایر محصولات