پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EES
شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EES
شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EES

شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EES

در این فایل کد کامپیوتری برای شبیه سازی یک سیکل رانکین با سیال آلی یا به اختصار ORC که دارای یک بازیاب است توسط نرم افزار EES ارائه شده است. تصویر سیکل و نمودار دما...

شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EES

در این فایل کد کامپیوتری برای شبیه سازی یک سیکل رانکین با سیال آلی یا به اختصار ORC که دارای یک بازیاب است توسط نرم افزار EES ارائه شده است. تصویر سیکل و نمودار دما آنتروپی TS در شکل قابل مشاهده است.

لینک دریافت نرم افزار EES

http://goo.gl/n0X588

 قیمت: 25,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

شبیه سازی جریان در کانال رو باز دارای مانع منشوری در مسیر جریان با Fluent


شبیه سازی جریان حول پره توربین گازی با و بدون خنک کاری توسط نرم افزار Fluent


مدل سازی تاثیر فرورفتگی بر بهبود عملکرد مبدل حرارتی با استفاده از نرم افزار CFX


مدل سازی پرش هیدرولیکی در کانال واگرا با نرم افزار Fluent


شبیه سازی عددی ایجاد و حرکت موج در مخزن به صورت دو بعدی


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل توربین گازی دارای بازیاب و تولید همزمان حرارت با EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب و مبدل حرارتی داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل تبرید دی اکسید کربن با و بدون مبدل داخلی توسط نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل توربین گازی دارای بازیاب و تولید همزمان حرارت با EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب و مبدل حرارتی داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی سیکل تولید توان ORC با استفاده از سیال زمین گرمایی با نرم افزار EES به همراه گزارش تفصیلی


شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EESکلمات کلیدی :است لینک دریافت نرم افزار eeshttp شکل قابل مشاهده است تصویر سیکل برای شبیه سازی کامپیوتری برای شبیه نرم افزار افزار ees شبیه سازی سیال آلی سیکل رانکین شکل قابل دما آنتروپی نمودار دما تصویر سیکل افزار بازیاب رانکین شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EESاست لینک دریافت نرم افزار eeshttp شکل قابل مشاهده است تصویر سیکل برای شبیه سازی کامپیوتری برای شبیه نرم افزار افزار ees شبیه سازی سیال آلی سیکل رانکین شکل قابل دما آنتروپی نمودار دما تصویر سیکل افزار بازیاب رانکین
سایر محصولات