پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |مدل سازی تاثیر فرورفتگی بر بهبود عملکرد مبدل حرارتی با استفاده از نرم افزار CFX
مدل سازی تاثیر فرورفتگی بر بهبود عملکرد مبدل حرارتی با استفاده از نرم افزار CFX
مدل سازی تاثیر فرورفتگی بر بهبود عملکرد مبدل حرارتی با استفاده از نرم افزار CFX

مدل سازی تاثیر فرورفتگی بر بهبود عملکرد مبدل حرارتی با استفاده از نرم افزار CFX

در این مدل سازی با استفاده از نرم افزار CFX تاثیر فرورفتگی...

مدل سازی تاثیر فرورفتگی بر بهبود عملکرد مبدل حرارتی با استفاده از نرم افزار CFX

در این مدل سازی با استفاده از نرم افزار CFX تاثیر فرورفتگی های کروی بر روی صفحه در انتقال حرارت صورت گرفته بررسی شده است. فایل شبیه سازی شده انیسیس سی اف ایکس ضمیمه شده است.قیمت: 300,000 ریال

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

شبیه سازی جریان در کانال رو باز دارای مانع منشوری در مسیر جریان با Fluent


شبیه سازی جریان حول پره توربین گازی با و بدون خنک کاری توسط نرم افزار Fluent


مدل سازی تاثیر فرورفتگی بر بهبود عملکرد مبدل حرارتی با استفاده از نرم افزار CFX


مدل سازی پرش هیدرولیکی در کانال واگرا با نرم افزار Fluent


شبیه سازی عددی ایجاد و حرکت موج در مخزن به صورت دو بعدی


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل توربین گازی دارای بازیاب و تولید همزمان حرارت با EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب و مبدل حرارتی داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل تبرید دی اکسید کربن با و بدون مبدل داخلی توسط نرم افزار EES


مدل سازی پرش هیدرولیکی در کانال واگرا با نرم افزار Fluent


شبیه سازی عددی ایجاد و حرکت موج در مخزن به صورت دو بعدی


شبیه سازی سی اف دی توربین بادی محور عمودی با تقویت کننده باد


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل توربین گازی دارای بازیاب و تولید همزمان حرارت با EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب و مبدل حرارتی داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی سیکل تولید توان ORC با استفاده از سیال زمین گرمایی با نرم افزار EES به همراه گزارش تفصیلی


شبیه سازی سیکل تولید توان آب-آمونیاک با بازیاب داخلی با نرم افزار EES


شبیه سازی و کد نویسی یک سیکل رانکین با سیال آلی ORC به همراه بازیاب با نرم افزار EESکلمات کلیدی :حرارت صورت گرفته صورت گرفته بررسی است فایل شبیه فایل شبیه سازی انتقال حرارت صورت cfx تاثیر فرورفتگی سازی تاثیر فرورفتگی بهبود عملکرد مبدل شده است مدل سازی نرم افزار افزار cfx تاثیر فرورفتگی ضمیمه شده بررسی شده گرفته بررسی است فایل فایل شبیه افزار استفاده فرورفتگی تاثیر مدل سازی تاثیر فرورفتگی بر بهبود عملکرد مبدل حرارتی با استفاده از نرم افزار CFXحرارت صورت گرفته صورت گرفته بررسی است فایل شبیه فایل شبیه سازی انتقال حرارت صورت cfx تاثیر فرورفتگی سازی تاثیر فرورفتگی بهبود عملکرد مبدل شده است مدل سازی نرم افزار افزار cfx تاثیر فرورفتگی ضمیمه شده بررسی شده گرفته بررسی است فایل فایل شبیه افزار استفاده فرورفتگی تاثیر
سایر محصولات