پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار32 اسلاید
پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار32 اسلاید
پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار32 اسلاید

پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها    تعاریف•لایه شخم  (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود)•شیار شخم (جویچه ای که بر اثر جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود)•کف شیار  (سطح افقی ایجاد شده توسط لبه برنده تیغه)–به لحاظ اتکاء خیش به این سطح ، سطح اتکاء افقی نیز نامیده می شود•دیواره شیار (سطحی که در اثر شکافتن پیشانی و یا پیش بر حاصل می شود)–سطح اتکاء عمودی نیز نامیده می شود•خط اتکاء (فصل مشترک سطوح اتکاء که توسط نوک تیغه ایجاد می شود)•عرض برش (برابر طول واقعی لبه برنده)•عرض کار (تصویر طول لبه برنده بر امتداد عمود بر جهت حرکت)•عرض شیار (عرض موثر یک شیار شخم ، می تواند با عرض کار برابر باشد)•زاویه عرضی (زاویه بین لبه برنده تیغه و خط عمود بر جهت حرکت)•زاویه برش (زاویه بین خط مماس بر پشت تیغه  با کف شیار)    یا زاویه هجوم نیرو های وارد بر گاوآهنTillage Force Analysis•کیفیت–نیرو های مفید Useful Forces•به مصرف کار مفید•بریدن، بالا آوردن، خرد کردن، برگرداندن و جابجا کردن•اثر چرخشی بر روی خیش–نیرو های مزاحم (Parasitic Forces)•اصطکاک•مقاومت غلت•افست بودن•جهت و محل اثر–نیرو های طولی Longitudinal Forces (L) •اصطکاک پاشنه و کف شیار•اصطکاک کفش و دیواره•مقاومت در اثر وزن توده خاک ( بسته به عمق شخم)–نیرو های جانبی Side Forces (S)•اصطکاک بر روی سطح شیبدار تیغه و برگردان•جابجا شدن خاک به یک طرف•افست بودن–نیرو های عمودی•وزن گاوآهن•وزن خاک کنده شده روی گاوآهن•نیروی حاصل از ارتفاع نقطه اتصال گاوآهن به تراکتور•کند بودن تیغهمقدار نسبی نیروها•در شرایط متوسط S حدود 0.24 نیروی L–در خاک های شنی بین 0.35- 0.45 –در خاک های لوم شنی بین 0.25-0.40 –در خاک های لوم رسی بین 0.2-0.3 •با افزایش سرعت هر سه نیروی افزایش می یابد•مقدار V  در مقایسه با L بیشتر متغیر است:–شرایط خاک، عمق کار، شکل لبه تیغه و تیزی آن•نسبت V به L:– در خاک های شنی بین 0.5- 0.6 –در خاک های لوم شنی بین 0.35-0.45 •قابلیت نفوذ با مقدار V سنجیده میشود   برآیند کل نیرو های وارد بر خیشمر کز مقاومت گاو آهنPlow Centre of Resistanceتنظیم گاوآهن برگرداندارتعاریف مربوط به تنظیم گاوآهناصول تنظیم گاوآهنمفهوم Off set  مثال•تراکتوری که پهنای لاستیک های عقب آن 30 سانتی متر است برای کشیدن گاوآهنی 35-3 سانتی متری استفاده می شود. ترد عقب چقدر...

پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

تعاریف

•لایه شخم  (به قطعه ای از خاک با ابعاد عمق شخم در عرض برش خیش که جدا و بر گردانده می شود)
•شیار شخم (جویچه ای که بر اثر جدا شدن و برگردان شدن لایه شخم ایجاد می شود)
•کف شیار  (سطح افقی ایجاد شده توسط لبه برنده تیغه)
–به لحاظ اتکاء خیش به این سطح ، سطح اتکاء افقی نیز نامیده می شود
•دیواره شیار (سطحی که در اثر شکافتن پیشانی و یا پیش بر حاصل می شود)
–سطح اتکاء عمودی نیز نامیده می شود
•خط اتکاء (فصل مشترک سطوح اتکاء که توسط نوک تیغه ایجاد می شود)
•عرض برش (برابر طول واقعی لبه برنده)
•عرض کار (تصویر طول لبه برنده بر امتداد عمود بر جهت حرکت)
•عرض شیار (عرض موثر یک شیار شخم ، می تواند با عرض کار برابر باشد)
•زاویه عرضی (زاویه بین لبه برنده تیغه و خط عمود بر جهت حرکت)
•زاویه برش (زاویه بین خط مماس بر پشت تیغه  با کف شیار)    یا زاویه هجوم
 
نیرو های وارد بر گاوآهن
Tillage Force Analysis
•کیفیت
–نیرو های مفید Useful Forces
•به مصرف کار مفید
•بریدن، بالا آوردن، خرد کردن، برگرداندن و جابجا کردن
•اثر چرخشی بر روی خیش
–نیرو های مزاحم (Parasitic Forces)
•اصطکاک
•مقاومت غلت
•افست بودن
•جهت و محل اثر
–نیرو های طولی Longitudinal Forces (L)
•اصطکاک پاشنه و کف شیار
•اصطکاک کفش و دیواره
•مقاومت در اثر وزن توده خاک ( بسته به عمق شخم)
–نیرو های جانبی Side Forces (S)
•اصطکاک بر روی سطح شیبدار تیغه و برگردان
•جابجا شدن خاک به یک طرف
•افست بودن
–نیرو های عمودی
•وزن گاوآهن
•وزن خاک کنده شده روی گاوآهن
•نیروی حاصل از ارتفاع نقطه اتصال گاوآهن به تراکتور
•کند بودن تیغه
مقدار نسبی نیروها
•در شرایط متوسط S حدود 0.24 نیروی L
–در خاک های شنی بین 0.35- 0.45
–در خاک های لوم شنی بین 0.25-0.40
–در خاک های لوم رسی بین 0.2-0.3
•با افزایش سرعت هر سه نیروی افزایش می یابد
•مقدار V  در مقایسه با L بیشتر متغیر است:
–شرایط خاک، عمق کار، شکل لبه تیغه و تیزی آن
•نسبت V به L:
– در خاک های شنی بین 0.5- 0.6
–در خاک های لوم شنی بین 0.35-0.45
•قابلیت نفوذ با مقدار V سنجیده میشود
 
 
برآیند کل نیرو های وارد بر خیش
مر کز مقاومت گاو آهن
Plow Centre of Resistance
تنظیم گاوآهن برگرداندار
تعاریف مربوط به تنظیم گاوآهن
اصول تنظیم گاوآهن
مفهوم Off set
 
 
مثال
•تراکتوری که پهنای لاستیک های عقب آن 30 سانتی متر است برای کشیدن گاوآهنی 35-3 سانتی متری استفاده می شود. ترد عقب چقدر باید باشد تا گاوآهن افست نشود؟

Ld= (W/2)+( w/4) = (3*35)/2 + (35/4) =61.25 cm

Tr= (Ld+5+(G/2)) = (61.25+ 5 + 15) =162.5 cm

راه های کنترل اثرات افست

اتصال به روش شخم روی زمین On Land Hitching

مزایای شخم روی زمین
تنظیم عمودی گاوآهن های سوار و نیمه سوار؟
بررسی کیفیت شخم
زاویه بزرگتر از 70
 
 
 
 
 
 
 
 
و سایر عناوین و توضیحات و تصاویر و مثالها ...

 قیمت: 4,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد نظام مراقبت -مراقبت از بیماریها - SURVEILLANCE - اسلاید 20


پاورپوینت در مور نمای اسپایدری -نماي شيشه اي اسپايدر-22 اسلاید


پاورپوینت درمورد ساختارهای WSN- مسیر یابی -14 اسلاید


پاورپوینت APA چیست ؟ نحوه ارجاع دهی -فایل به صورت پاورپوینت 121 صفحه


پاورپوینت در مورد سرطان و انواع و علل آن و راههاي پيشگيري -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سامانه مدیریت اطلاعات علم و فناوری کشور -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص-استاندارد حسابرسی شماره 80-اسلاید30


پاورپوینت در مورد مرگ مغزی -16 اسلاید


پاور پوینت آرایه ها در متلب MATLAB- اسلاید33


پاورپوینت در مورد ستون سازی-103 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد شرایط بهداشتی غذاخوری و بوفه های مدارس -بهداشت تغذیه-13 اسلاید


پاورپوینت در مورد سموم و تقسیم بندی انواع سموم -LD50-اسلاید 65


پاورپوینت در مورد جمهوری آفریقای جنوبی -32 اسلاید


پاور پورینت در مورد مطالعات مورد – شاهدی (تحلیلی-توصیفی) -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد سمپاشها -سمپاش -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد سانتیاگو کالاتراوا-31 اسلاید


پاورپوینت در مورد SCRUM Development- اسلاید10


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد سرطان خون -لوسمی-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد مكانيزمهاي دفاعي -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد سالمندی -پیر شناسی -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد صندوق بين المللي پول -(International Monetary Fund)I.M.F- حق برداشت مخصوص(SDR )-اسلاید 128


پاورپوینت در مورد تدوین سند توسعه فوتبال کشور -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازگاري هاي قلبي عروقي در ورزش -31 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-20 سلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار با دستگاه های آشکار ساز -13 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه آموزش (کارکنان) ادوارد دمینگ -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد بدیع(رشته ادبیات و زبان فارسی) - 145 اسلاید


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980-اسلاید 18


پاورپوینت در مورد سرفصل های نمایه سازی -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد SIC -از مهمترین سرامیک های غیر اکسیدی بعنوان جایگزینی برای الماس -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد مواد و مصالح ساختمانی جديد-48 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنسورهای بدون تماس-كاربرد ابزار دقيق وكنترل-21اسلاید


پاورپوینت در مورد آبياری عمومی -رطوبت خاک-10 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاور پوینت انواع ساختمان و مدلهای آوار -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد هوش مصنوعي-جست و جوی آگاهانه و اکتشاف-71اسلاید


پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پایا-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید


پاورپوینت درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید


پاورپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید


پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید


پاورپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید


پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر


پاورپوینت در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای-59 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید


پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی


پاورپوینت در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید


پاورپوینت در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20کلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp جهت حرکت bull لبه برنده تیغه تیزی آنbull نسبت تیغهمقدار نسبی نیروهاbull بودن تیغهمقدار نسبی nbsp nbsp نیرو های خاک های شنی بین لبه برنده های لوم ndash اتکاء گاوآهن زاویه برنده مقاومت پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید nbsp nbsp nbsp جهت حرکت bull لبه برنده تیغه تیزی آنbull نسبت تیغهمقدار نسبی نیروهاbull بودن تیغهمقدار نسبی nbsp nbsp نیرو های خاک های شنی بین لبه برنده های لوم ndash اتکاء گاوآهن زاویه برنده مقاومت
سایر محصولات