پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر 59 اسلاید
پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر 59 اسلاید
پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر 59 اسلاید

پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها    مقدمهآگاهی از بیولوژی، تولید و فیزیولوژی شیرمادر، همچنین مسائل مرتبط با آن برای همه پزشکان و کارکنان بهداشتی، صرف نظر از تخصصهایشان ضروریست.پزشکان و کارکنانی که با بهداشت و درمان نوزادان و کودکان سر و کار دارند، موظف هستند این اطلاعات را بشکلی سازمان یافته و بنحوی مسئولانه اجرا نمایند.تغذیه کودک از پستان مادر، پدیده ای بیولوژیک است و هر مادری بایست بتواند بدون هر گونه واسطه ای آنرا بمنصه ظهور بگذارد.شیردهی موفقیت آمیز نیازمند آگاهی، حمایت و تحقق جوی ارزشی و درک کننده است.متاسفانه متاثر از مدرنیته کاذب و سود اقتصادی سرشار کارتلهای تولید کننده فورمولا، هر روز شاهد دریافت پیامهایی نومید کننده در ترویج تغذیه با شیرمادر هستیم.مبارزه مستمر گروههای حامی شیرمادر، بیمارستانهای دوستدار کودک و کارکنان دلسوز و مسئولیت پذیر مهمترین پشتیبانان ترویج تغذیه با شیرمادر هستند.   چشم انداز تغذیه با شیرمادرتغذيه انحصاري با شیرمادر، موجب نجات جان سالیانه هفت ميليون كودك، مبتلا به بیماریهای اسهالی وعفونتهاي حاد تنفسي میگردد.جان یک میلیون نوزاد را تنها میتوان با شروع تغذیه با شیر مادر، در طی نخستین ساعت تولد نجات داد.شیر مادر سلامت و تندرستی میلیونها کودک دیگر را بطور غیر مستقیم تضمین می کند.تغذیه انحصاری با شیرمادر قادر است، جان دو سوم از کودکان 0 تا 3 ماهه که بدلیل بیماریهای اسهالی و عفونت تنفسی میمیرند، را محافظت نماید.شیرمادر قادرست جان یکسوم کودکان 6 تا 12 ماهه را از ابتلا با بیماریهای عفونی کشنده نجات بخشد.شیرمادر تضمین کننده جان یک هفتم کودکان زیر 5 سالی است، که دو سال اول زندگی شیر مادر خورده باشند. تولید شیرمادر اساسا تولید شیرمادر بنا بر تقاضای شیر خوار می باشد.افزایش مکیدن شیر خوار موجب تخلیه بیشتر پستانهای مادر گردیده و بنوبه خود منجر به ترشح بیشتر شیرمادر میشود.ترشح شیرمادر دارای پتانسیل بالایی است، گزارشهای مختلفی وجود دارد که مادران دو قلو و حتی سه قلو، نیازی به فرمولا نداشتند. متاسفانه هر گونه مداخله ناآگاهانه که تلاش میجوید، بنحوی از انحاء یک ماده غذایی را در ششماه اول تولد به شیرمادرخوارعرضه نماید، خواسته یا ناخواسته با زیر پا گذاشتن اهمیت ” تغذیه انحصاری شیر مادر“، تنها موجب کاهش مقدار و کفایت شیرمادر خواهد شد. ترشح پرولاکتین •هرمون پرولاکتین که از هیپوفیز قدامی ترشح میگردد موجب تولید شیرمادر میگردد و بصورت نوسانی و هر 75 دقیقه یکبار(هر روز 7 تا 20 بار روزانه) ترشح میگردد.•معمولا پیکهای ترشحی در هر نوبت بر روی سطوح  پایه ای افزوده میگردد.•غلظت پرولاکتین...

پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59  اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

مقدمه

آگاهی از بیولوژی، تولید و فیزیولوژی شیرمادر، همچنین مسائل مرتبط با آن برای همه پزشکان و کارکنان بهداشتی، صرف نظر از تخصصهایشان ضروریست.
پزشکان و کارکنانی که با بهداشت و درمان نوزادان و کودکان سر و کار دارند، موظف هستند این اطلاعات را بشکلی سازمان یافته و بنحوی مسئولانه اجرا نمایند.
تغذیه کودک از پستان مادر، پدیده ای بیولوژیک است و هر مادری بایست بتواند بدون هر گونه واسطه ای آنرا بمنصه ظهور بگذارد.
شیردهی موفقیت آمیز نیازمند آگاهی، حمایت و تحقق جوی ارزشی و درک کننده است.
متاسفانه متاثر از مدرنیته کاذب و سود اقتصادی سرشار کارتلهای تولید کننده فورمولا، هر روز شاهد دریافت پیامهایی نومید کننده در ترویج تغذیه با شیرمادر هستیم.
مبارزه مستمر گروههای حامی شیرمادر، بیمارستانهای دوستدار کودک و کارکنان دلسوز و مسئولیت پذیر مهمترین پشتیبانان ترویج تغذیه با شیرمادر هستند.
 

 

چشم انداز تغذیه با شیرمادر

تغذيه انحصاري با شیرمادر، موجب نجات جان سالیانه هفت ميليون كودك، مبتلا به بیماریهای اسهالی وعفونتهاي حاد تنفسي میگردد.
جان یک میلیون نوزاد را تنها میتوان با شروع تغذیه با شیر مادر، در طی نخستین ساعت تولد نجات داد.
شیر مادر سلامت و تندرستی میلیونها کودک دیگر را بطور غیر مستقیم تضمین می کند.
تغذیه انحصاری با شیرمادر قادر است، جان دو سوم از کودکان 0 تا 3 ماهه که بدلیل بیماریهای اسهالی و عفونت تنفسی میمیرند، را محافظت نماید.
شیرمادر قادرست جان یکسوم کودکان 6 تا 12 ماهه را از ابتلا با بیماریهای عفونی کشنده نجات بخشد.
شیرمادر تضمین کننده جان یک هفتم کودکان زیر 5 سالی است، که دو سال اول زندگی شیر مادر خورده باشند.
 
تولید شیرمادر
 
اساسا تولید شیرمادر بنا بر تقاضای شیر خوار می باشد.
افزایش مکیدن شیر خوار موجب تخلیه بیشتر پستانهای مادر گردیده و بنوبه خود منجر به ترشح بیشتر شیرمادر میشود.
ترشح شیرمادر دارای پتانسیل بالایی است، گزارشهای مختلفی وجود دارد که مادران دو قلو و حتی سه قلو، نیازی به فرمولا نداشتند.
متاسفانه هر گونه مداخله ناآگاهانه که تلاش میجوید، بنحوی از انحاء یک ماده غذایی را در ششماه اول تولد به شیرمادرخوارعرضه نماید، خواسته یا ناخواسته با زیر پا گذاشتن اهمیت ” تغذیه انحصاری شیر مادر“، تنها موجب کاهش مقدار و کفایت شیرمادر خواهد شد.
 
ترشح پرولاکتین
 
•هرمون پرولاکتین که از هیپوفیز قدامی ترشح میگردد موجب تولید شیرمادر میگردد و بصورت نوسانی و هر 75 دقیقه یکبار(هر روز 7 تا 20 بار روزانه) ترشح میگردد.
•معمولا پیکهای ترشحی در هر نوبت بر روی سطوح  پایه ای افزوده میگردد.
•غلظت پرولاکتین درحاملگی بیست برابر پیش از حاملگی است.
•مادرانی که شیر نداده اند، سطح پرولاکتینشان با گذشت چند هفته به سطح پیش از حاملگی باز میگردد.
•بهر دلیل که فعالیت مکیدن نوک پستان مادر انجام نگردد، سطح پرولاکتین نیز افت میکند.
•هر چند، پرولاکتین برای ترشح شیرمادر الزامیست، معهذا غلظتهای پلاسمایی آن مستقیما با تولید و ترشح شیرمادر مرتبط نیست.
 
اکسیتوسین
 
هنگامی که شیرخوار نوک پستان را میمکد، یکدسته سیگنال آوران ناشی از تحریک حسی  پایانه های عصبی از نوک پستان به مغز ارسال و موجب آزاد شدن هورمون اکسیتوسین از هیپوفیز خلفی میگردد.
گاهی این تحریک حسی با دیدن، شنیدن و حتی فکر کردن مادر اشتغالات مثبت شیردهی نیز فعال میشود.
اکسیتوسین بطور سیستمیک، گیرنده مربوطه بر روی سلول میواپیتلیال را فعال و آنرا وادار به انقباض و موجب جهش شیر از آلوئولها بسوی سینوسهای شیری میکند. این پدیده را  ”جهش شیر یا لت دان ” مینامند.
اکسیتوسین همچنین موجب افزایش انقباض رحم نیز شده، لذا سبب برگشت سریعتر رحم مادر شیرده به وضع نرمال و کاهش خونریزی میگردد.
برخی مادران تاثیر اکسیتوسین را بصورت انقباض نوک پستان بیان میکنند.
 
 
ارتباط شیوه زایمان با تغذیه شیرمادر
ده گام درموفقیت آمیز بودن شیرمادر
توصیه هایی در خصوص تداوم شیرمادر
محتوی آب و کربوهیدرات شیرمادر
پروتئين شیرمادر
آمينواسيدهاي موجود شيرمادر
ویتامینهای موجود در شیرمادر
برخی از خصوصیات شگفت انگیزعوامل زیست فعال (بیواکتیو) در شیرانسان
عملکرد ماکروفاژ در شیرانسان
هرمونها وعوامل رشد در شیرانسان
سامانه های ایمنی اینترومامری و برونکومامری
محتوای ریزمغذیهای شیرمادر
عوامل ضد میکروبی در شیرمادر
مزاياي تغذيه شيرمادر براي جامعه
آنزيمهاي موجود در شيرمادر
چرا شير مادر براي نوزاد نارس بهترين غذا است.
اثرات عاطفي شيرمادر
انواع شيرمادر در يك نوبت شيردهي
داروهاي ممنوعه در شيردهي      
 
 
 
و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...


قیمت: 4,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پـايـا -18 اسلاید


پاورپوینت در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید


پاورپوینت درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید


پاورپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید


پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید


پاورپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید


پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر


پاورپوینت در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای- 59 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید


پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی


پاورپوینت در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید -4 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید


پاورپوینت در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20کلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp نیست nbsp اکسیتوسینnbsp مرتبط نیست nbsp nbsp اکسیتوسینnbsp هنگامی میمکد یکدسته سیگنال یکدسته سیگنال آوران شیرمادر مرتبط نیست nbsp nbsp نوک پستان میگردد bull شیر مادر ترشح شیرمادر بیماریهای اسهالی تغذیه انحصاری ترویج تغذیه تولید شیرمادر پستان مادر شیرمادر تغذیه میگردد تولید پستان اکسیتوسین کننده پرولاکتین کودکان شيرمادر پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید nbsp nbsp nbsp نیست nbsp اکسیتوسینnbsp مرتبط نیست nbsp nbsp اکسیتوسینnbsp هنگامی میمکد یکدسته سیگنال یکدسته سیگنال آوران شیرمادر مرتبط نیست nbsp nbsp نوک پستان میگردد bull شیر مادر ترشح شیرمادر بیماریهای اسهالی تغذیه انحصاری ترویج تغذیه تولید شیرمادر پستان مادر شیرمادر تغذیه میگردد تولید پستان اکسیتوسین کننده پرولاکتین کودکان شيرمادر
سایر محصولات