پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی 152 اسلاید
پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی 152 اسلاید
پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی 152 اسلاید

پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها    شرح وظايف پست سازماني دبير تربيت بدني :•1-ملبس بودن به لباس كامل ورزشي  •2-تهيه وتنظيم طرح هفتگي ،ماهانه وفصلي تربيت بدني در چارچوب دستورالعملهاي مربوطه •3-اجراي فعاليتها وتمرينات ورزشي در جهت برطرف كردن ضعفها وناهنجاريهي بدني دانش آموزان •4-اجراي مجموعه برنامه هاي بدنسازي جهت تقويت قابليتهاي جسماني وافزايش آمادگي عمومي بدني دانش آموزان •5-اجراي برنامه هاي ورزشي ويژه مراسم •6-تشكيل انجمن ورزشي به كمك مدير مدرسه •7-برگزاري مسابقات داخل آموزشگاه •8-تشكيل تيمهاي ورزشي منتخب آموزشگاه وشركت در مسابقات شهرستان •9-همكاري در امور فوق برنامه تربيت بدني •10-تمرين تيمهاي ورزشي مدرسه براي شركت در مسابقات •11-ارائه پيشنهادات مفيد به مسئول تربيت بدني در جهت بالا بردن كيفيت برنامه هاي تربيت بدني •12-همكاري با مسئول تربيت بدني منطقه يا شهرستان دربرگزاري مسابقات •13-پيش بيني وبرآورد وسايل ورزشي وپيگيري براي تعمير وسايل وراه اندازي اماكن وزمينهاي ورزشي •14-حفظ ونگهداري وسايل وامكانات ورزشي •15-اجراي دقيق ارزشيابي درس تربيت بدني برابر دستورالعملهاي مربوط  حاكميت ضوابط قانوني برمقررات ورزشي:•در بعضي موارد عمل ورزشي با هيچ يك از مقررات مغايرتي ندارد اما ورزشكار به عمد...

پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

شرح وظايف پست سازماني دبير تربيت بدني :

•1-ملبس بودن به لباس كامل ورزشي

 

•2-تهيه وتنظيم طرح هفتگي ،ماهانه وفصلي تربيت بدني در چارچوب دستورالعملهاي مربوطه

 

•3-اجراي فعاليتها وتمرينات ورزشي در جهت برطرف كردن ضعفها وناهنجاريهي بدني دانش آموزان

 

•4-اجراي مجموعه برنامه هاي بدنسازي جهت تقويت قابليتهاي جسماني وافزايش آمادگي عمومي بدني دانش آموزان

 

•5-اجراي برنامه هاي ورزشي ويژه مراسم

 

•6-تشكيل انجمن ورزشي به كمك مدير مدرسه

 

•7-برگزاري مسابقات داخل آموزشگاه

 

•8-تشكيل تيمهاي ورزشي منتخب آموزشگاه وشركت در مسابقات شهرستان

 

•9-همكاري در امور فوق برنامه تربيت بدني

 

•10-تمرين تيمهاي ورزشي مدرسه براي شركت در مسابقات

 

•11-ارائه پيشنهادات مفيد به مسئول تربيت بدني در جهت بالا بردن كيفيت برنامه هاي تربيت بدني

 

•12-همكاري با مسئول تربيت بدني منطقه يا شهرستان دربرگزاري مسابقات

 

•13-پيش بيني وبرآورد وسايل ورزشي وپيگيري براي تعمير وسايل وراه اندازي اماكن وزمينهاي ورزشي

 

•14-حفظ ونگهداري وسايل وامكانات ورزشي

 

•15-اجراي دقيق ارزشيابي درس تربيت بدني برابر دستورالعملهاي مربوط
 
 
حاكميت ضوابط قانوني برمقررات ورزشي:
•در بعضي موارد عمل ورزشي با هيچ يك از مقررات مغايرتي ندارد اما ورزشكار به عمد يا بي توجهي موجب بروز حادثه گرديده است ورزشكار مرتكب مسئول است
•مثلا برخورد توپ با كودكي كه در كنار دروازه ايستاده هرچند كودك بدون اجازه در آنجا حضور يافته باشد
 
اصل اطمينان از سلامتي
•1-مطالعه پرونده پزشكي
•2-سوال از والدين
•3-مشاهده نفر به نفر
•4-پرسش از دانش آموز از وضع سلامتش
 
•وظيفه معلم ورزش در آموزش خلاصه نمي شود اودر تمام ثانيه هاي زمان كار خود وظيفه مراقبت ومحافظت از شاگردان خودرا برعهده دارد
•  1-مربيان ومعلمان هرگز نبايد محل راترك نمايند حضور در محل فعاليت لازمه مراقبت از ورزشكار است
•2-در مدت حضور بايد مراقب ورزشكار باشد
•3-در صورت ترك محل يك جانشين واجد صلاحيت تعيين نمايد
 
مراقبت از ورزشكار در فعاليتهاي ورزشي:

 

فصل اول 
اهداف تربيت‌بدني و ورزش در مدارس‌

هدف كلي‌

شناخت اهداف و نقش آن در تعيين محتوا و خطمشيهاي اجرايي درس تربيت‌بدني در مدارس‌.

 هدفهاي رفتاري‌

  1. مفهوم تربيت‌بدني و تعاريف مربوط به آن
  2. اختلاف بين دو واژة«ورزش‌» و «تربيت‌بدني‌»

برنامه‌هاي تربيت‌بدني داراي اهداف مشخص مي‌باشد. معلمان و برنامه‌ريزان تربيت‌بدني مي‌بايست با اهداف اين درس آشنا بوده و بتوانند آنها را با استناد به دلايل‌، مدارك و منابع علمي براي دانش‌آموزان و والدين آنها توجيه كنند. چنانچه اهداف برنامه‌هاي تربيت‌بدني در هر سطح از تحصيل (ابتدايي‌، راهنمايي‌، متوسطه‌) به طور واضح و روشن بيان گردند، در اين صورت همة افرادي كه در تهيه و تدوين و يا اجراي برنامه‌ها، مشاركت مي‌كنند، قادر خواهند بود، پاسخ به اين سؤال مهم و اساسي كه «چرا و براي چه منظور فعاليت مي‌كنند» با درك و آگاهي كامل دريافت نمايند.

پاسخ منطقي و فلسفي اين «چرايي‌» در واقع محور و مركزيتي براي جهت‌دهي و كسب موفقيت در اجراي برنامه‌هاي تربيت‌بدني در مدارس خواهد بود. در اين بخش از كتاب اهداف تربيت‌بدني را با در نظرگرفتن ابعاد وجودي انسان و نيازهاي واقعي آنان به دو دستة اهداف عمومي و اختصاصي در هر دورة تحصيلي به شرح زير بيان مي‌گردد.

فصل دوم‌
برنامه‌ريزي درس تربيت‌بدني و ورزش در مدارس‌

فصل سوم

شناخت خصوصيات و ويژگيهاي رشدي دانش‌آموزان‌

.

.

.

فصل هفتم
روشهاي تدريس درس تربيت‌بدني در مدارس‌

فصل هشتم 
ارزشيابي و نمره‌دادن در تربيت‌بدني

فصل نهم 
برنامة تربيت‌بدني ويژه در مدارس

 

و سایر عناوین و توضیحات ...قیمت: 4,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول صحیح نسخه نویسی و نسخه پیچی -تحویل دارو در داروخانه -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد ان ال پی -N.L.P-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد مسمومیت با گاز فاضلاب-19 اسلاید


پاور پوینت آشنایی با داروی آل تیب- ALTIB -اسلاید 14


پاورپوینت در مورد راههاي دستيابي به سلامت جسماني و رواني -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد نمونه گيري-آمار -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد معادن رو باز -21 اسلاید


پاورپوینت در موردScopus ID -اسکاپوس-اسلاید 22


پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد بیماری های کبد -20 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذیه گیاهان زراعی -28 اسلاید


پاورپوینت در مورد مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی) -209 اسلاید


پاورپوینت در مورد قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيشگيري از اعتياد در خانواده -12 اسلاید


پاورپوینت در مورد توزیع میانگین نمونه - 20 اسلاید


پاورپوینت در مورد واکنش ها و معادلات شیمیایی -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد تبلیغات اینترنتی و تاثیرات آن -26 اسلاید


پاور پوینت در مورد داده های ساختمان زمین شناسی -زمین شناسی -91 اسلاید


پاورپوینت در مورد معاونت درمان اداره اعتبار بخشی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد کارنامه و زندگینامه هانيبال الخاص -7 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی تربیت بدنی -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازه پل - انواع پل ها و ساختار آنها-61 اسلاید


پاورپوینت در مورد قبضة مالكيت و تجديد ساختار-ادغام شرکتها -واگذاري يا جداسازي- 30 اسلاید


پاورپوینت در مورد نگاهی به سلسله قاجاریه و تاریخ آن -قاجاریه-40 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختمان داده ها و الگوريتم -کامپیوتر -388 اسلاید


پاورپوینت در مورد مبانی و شاخص های علم سنجی-38 اسلاید


پاورپوینت در مورد سیاستهای سرمایه در گردش -تصمیم گیری در مسایل مالی-53 اسلاید


پاورپوینت در مورد دیدمان پردازی در تفکر استراتژیک -43 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با استان همدان -30 اسلاید


پاورپوینت در مورد دایره پشتیبانی سامانه های بین بانکی و امور بین الملل-سامانه های بین بانکی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن -41 اسلاید


پاورپوینت در مورد سيستم شبكه در نظام خدمات بهداشتي ايران -23 اسلاید


پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست و پا در شنای پروانه -72 اسلاید


پاورپوینت در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد تغذيه در سنين بلوغ ونوجوانی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد نور -نور خورشید -و تاثیر آن برگیاه -34 اسلاید


پاورپوینت در مورد تئوری های مدیریت -15 اسلاید


پاورپوینت در مورد قلمرو دین -دین یا ادیان الهی -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد مراجع درس روشنائی و تأسیسات الکتریکی-12 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ مصنوعي -19 اسلاید


پارپوینت چارچوب معلمی -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سنگ ها, سخره ها و خصوصیات آنها-18 اسلاید


پاورپوینت در مورد تسعیر ارز و استاندارد حسابداری شماره -26 اسلاید


پاورپوینت در مورد سازماندهي مواد و رده بندي(جزوه درسی) -پیام نور -246 اسلاید


پاورپوینت در مورد انقلاب اسلامی -170 اسلاید


پاورپوینت در مورد مجتمع های تولید ی و ظرفیت آنها -پتروشیمی -9 اسلاید


پاورپوینت در مورد شوره سر -24 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتیسم -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد فضای آموزشی ادی کیتوریم شهر اوترچت در کشور هلند-73 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتانازی -33 اسلاید


پاورپوینت در مورد اتاق پاياپای الكترونيكی-پـايـا -18 اسلاید


پاورپوینت در مورد هاری- شرایط اتاق درمان پیشگیری هاری -18 اسلاید


پاورپوینت درمورد فرضها و اصول ارتقاي مستمر كيفيت -11 اسلاید


پاورپوینت در مورد پوكي استخوان-26 اسلاید


پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز -57 اسلاید


پاورپوینت در مورد استئو آرتریت-19 اسلاید


پاورپوینت در مورد استخوان بندي بدن انسان -19 اسلاید


پاورپوینت در مورد ساختار سازماني استانداري -27 اسلاید


پاورپوینت در مورد انواع سیستم عاملهای موبایل -60 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تجويز منطقي مکمل هاي ورزشي -54 اسلاید


پاورپوینت اصول محاسبات شيمي صنعتي-جزوه درسی-240 اسلاید


پاورپوینت کتاب جامع اصول مهندسی اینترنت و شبکه - 250 اسلاید -3 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت اصول برنامه ریزی - 50 اسلاید


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني - 2 واحد -رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي -197 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول صحیح پانسمان -29 اسلاید


پاورپوینت اصول حسابداری 3 - اسلاید 482


پاورپوینت در مورد اصول بازاریابی -39 اسلاید


پاوروینت در مورد اصول نمونه گیری آزمايشگاه های پزشكي-56 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول مالی شخصی -16 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول کار گاوآهن های برگرداندار-32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول گودبرداری و ایمن سازی -37 اسلاید -5 اسلاید انگلیسی مربوطه به عناوین تصاویر


پاورپوینت در مورد اصول بیوسکیوریتی خوراک طیور -32 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول و مهارت های فروشندگی حرفه ای- 59 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول تغذیه با شیرمادر -59 اسلاید


پاورپوینت در مورد بررسی اصول معماری در ایران -17 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول جوجه کشی -21 اسلاید


پاورپوینت در مورد اصول آموزش و یادگیری -29 اسلاید


پاورپوینت در مورد OSHA - اسلاید 17


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ورودی و خروجی -29 اسلاید -8 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد سيستم هاي عامل-ايجاد انحصار متقابل با حمايت سيستم عامل- سمافور-20 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس‌هاي روانپزشكي-35 اسلاید


پاورپوینت در مورد اورژانس های محیطی-77 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد ارتوپدی-Principles of orthopaedics and fx- اسلاید 53 -توضیحات تمامی اسلاید ها انگلیسی


پاورپوینت در مورد بيماري های عروقي مغز -18 اسلاید -4 اسلاید انگلیسی


پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی-بحران هیپرتانسیون -22 اسلاید


پاورپوینت در مورد اوريون-34 اسلاید


پاورپوینت در مورد کنترل دستگاهی اریفیس متر - 17 اسلاید


پاورپوینت در مورد نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد -55 اسلاید


پاورپوینت در مورد مصرف بیش از حدارگانوفسفره -40 اسلاید


پاورپوینت در مورد نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامت-سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند-23 اسلاید


پاورپوینت در مورد پيوند اعضاء-ORGAN TRANSPLANTATION- اسلاید 20کلمات کلیدی :هاي تربيتzwnj بدني درس تربيتzwnj بدني دانش آموزانnbsp bull اهداف تربيتzwnj بدني بدني دانش آموزانnbsp تربيت بدنيnbsp bull مسئول تربيت بدني تربيتzwnj بدني تربيت بدني برنامه هاي هاي تربيتzwnj درس تربيتzwnj برنامهzwnj هاي بدنيnbsp bull ورزشيnbsp bull تربيتzwnj ورزشي تربيت اهداف برنامهzwnj اجراي ميzwnj ورزشكار مدارسzwnj برنامه پاورپوینت در مورد روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی -152 اسلاید هاي تربيتzwnj بدني درس تربيتzwnj بدني دانش آموزانnbsp bull اهداف تربيتzwnj بدني بدني دانش آموزانnbsp تربيت بدنيnbsp bull مسئول تربيت بدني تربيتzwnj بدني تربيت بدني برنامه هاي هاي تربيتzwnj درس تربيتzwnj برنامهzwnj هاي بدنيnbsp bull ورزشيnbsp bull تربيتzwnj ورزشي تربيت اهداف برنامهzwnj اجراي ميzwnj ورزشكار مدارسzwnj برنامه
سایر محصولات