پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز
روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز
روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز

روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق به همراه کليه فرمهاي مورد نياز

روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق  به همراه کليه فرمهاي مورد نياز درفرمت ورد 9 صفحه قابل ويرايشهدف:کنترل مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت از لحاظ کفايت، شناسايي، طبقه بندي، نگهداري اعتبار و ممانعت از وارد آمدن صدمات و کاربرد اسناد منسوخدامنه کاربرد:کليه مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت اعم از داخل و يا خارج سازمانيشرح مسئوليتها:3-1- حسن اجرا روش: مدير کيفيت3-2- اقدام کنندگان:مدير عامل: تصويب روشهاي اجرايي و استانداردهاي داخلينماينده مديريت: بررسي مدارک به لحاظ کفايت و عدم مغايرت با سيستم مديريت کيفيت و تائيد روشهاي اجرايي همچنين تصويب دستورالعمل ها و ساير اسناد کيفيمدير کيفيت: تهيه و تدوين روشها – دستورالعمل ها و استانداردهاي داخلي ،بررسي و تائيد دستورالعملها و فرمها، همکاري با ساير واحدها جهت تعيين مدت زمان نگهداري سوابق، تخصيص کد به مدارک، بررسي و کنترل سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت از نظر کفايت، عدم مغايرت و بررسي تاثيرات اعمال تغييرات در سيستم، توزيع اسناد و مدارک بين واحدها و جمع آوري مدارک منسوخمديران ساير واحدها: بررسي و تائيد دستورالعمل ها و فرمها، نظارت بر تکميل، حفظ و نگهداري مدارک و سوابق، اجرا و نظارت بر کنترل مدارک و سوابق در داخل واحدهاي تحت پوشش خودواژگان و تعاريف:4-1- تعريف انواع سوابق: سوابق شامل مدارک منسوخ شده، فرمهاي کامل شده و گزارشات مرتبط با طرح ريزي، اجرا و کنترل فعاليتهاي سازمان مي باشد.4-2- تعريف انواع مدرک: کليه مدارک سازمان به لحاظ نوع مدرک در جدول زير آمده است. ...

روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق  به همراه کليه فرمهاي مورد نياز

روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق  به همراه کليه فرمهاي مورد نياز درفرمت ورد 9 صفحه قابل ويرايش

  1. هدف:

کنترل مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت از لحاظ کفايت، شناسايي، طبقه بندي، نگهداري اعتبار و ممانعت از
 وارد آمدن صدمات و کاربرد اسناد منسوخ

  1. دامنه کاربرد:

کليه مدارک و سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت اعم از داخل و يا خارج سازماني

  1. شرح مسئوليتها:

3-1- حسن اجرا روش: مدير کيفيت

3-2- اقدام کنندگان:

  • مدير عامل: تصويب روشهاي اجرايي و استانداردهاي داخلي
  • نماينده مديريت: بررسي مدارک به لحاظ کفايت و عدم مغايرت با سيستم مديريت کيفيت و تائيد روشهاي اجرايي همچنين تصويب دستورالعمل ها و ساير اسناد کيفي
  • مدير کيفيت: تهيه و تدوين روشها – دستورالعمل ها و استانداردهاي داخلي ،بررسي و تائيد دستورالعملها و فرمها، همکاري با ساير واحدها جهت تعيين مدت زمان نگهداري سوابق، تخصيص کد به مدارک، بررسي و کنترل سوابق مرتبط با سيستم مديريت کيفيت از نظر کفايت، عدم مغايرت و بررسي تاثيرات اعمال تغييرات در سيستم، توزيع اسناد و مدارک بين واحدها و جمع آوري مدارک منسوخ
  • مديران ساير واحدها: بررسي و تائيد دستورالعمل ها و فرمها، نظارت بر تکميل، حفظ و نگهداري مدارک و سوابق، اجرا و نظارت بر کنترل مدارک و سوابق در داخل واحدهاي تحت پوشش خود
  1. واژگان و تعاريف:

4-1- تعريف انواع سوابق: سوابق شامل مدارک منسوخ شده، فرمهاي کامل شده و گزارشات مرتبط با طرح ريزي، اجرا و کنترل
 فعاليتهاي سازمان مي باشد.

4-2- تعريف انواع مدرک: کليه مدارک سازمان به لحاظ نوع مدرک در جدول زير آمده است.قیمت: 10,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

دستورالعمل اندازه گیری رطوبت


دستورالعمل اندازه گیری اسیدیته


دستورالعمل روش اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی


دستورالعمل اندازه گیری پروتئین


دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه


پاورپوينت با عنوان برنامه ریزی حمل و نقل


پاورپوینت فلسفه اخلاق اثرمتفکر شهید استاد مرتضی مطهری


دستورالعمل تنظیم و عقد قرارداد به همراه کليه فرمهاي مورد نياز


پاورپوينت با عنوان سازمان تجارت جهانی


پاورپوينت رشته اقتصاد با عنوان پولشویی


پاورپوينت با عنوان برنامه ریزی حمل و نقل


تحقيق / پروژه رشته اقتصاد و مالی با عنوان هزینه سرمایه


تحقيق / پروژه رشته حسابداری و مالی با عنوان بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC )


پاورپوينت رشته ساخت تولید با عنوان انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید


پاورپوينت رشته پزشکي با عنوان نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی ( H1,H2 ,H3 ,H4 ) در اعمال فیزیولوژیککلمات کلیدی :سيستم مديريت کيفيت اجرائی کنترل مدارک روش اجرائی کنترل فرمهاي مورد نياز همراه کليه فرمهاي کليه فرمهاي مورد بررسي تاثيرات اعمال کنترل سوابق مرتبط تاثيرات اعمال تغييرات کنترل مدارک مديريت کيفيت سيستم مديريت سوابق مرتبط کليه فرمهاي همراه کليه لحاظ کفايت روش اجرائی مدارک سوابق سيستم کيفيت بررسي مديريت کنترل مرتبط واحدها روش اجرائی کنترل مدارک و سوابق به همراه کليه فرمهاي مورد نياز سيستم مديريت کيفيت اجرائی کنترل مدارک روش اجرائی کنترل فرمهاي مورد نياز همراه کليه فرمهاي کليه فرمهاي مورد بررسي تاثيرات اعمال کنترل سوابق مرتبط تاثيرات اعمال تغييرات کنترل مدارک مديريت کيفيت سيستم مديريت سوابق مرتبط کليه فرمهاي همراه کليه لحاظ کفايت روش اجرائی مدارک سوابق سيستم کيفيت بررسي مديريت کنترل مرتبط واحدها