پاورپوینت ورد پی دی اف|تحقیق مقاله پروژه |شرح شغل و شرایط احراز شغل برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی
شرح شغل و شرایط احراز شغل برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی
شرح شغل و شرایط احراز شغل برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی

شرح شغل و شرایط احراز شغل برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی

شرح شغل و شرایط احراز برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی  در فرمت ورد فهرست شرح شغل ها و شرایط احراز موجود در فایل پیوست : مدیریت ارشد:شرح شغل مدير عاملشرح شغل قائم مقامشرح شغل معاون بازرگانیشرح شغل معاون عملیاتیشرح شغل معاون مالی و اداريشرح شغل مسئول دفتر  منابع انسانی :مدیر منابع انسانیکارشناس اداری و کارگزینیکارشناس ایمنی و بهداشتکارشناس روابط عمومیکارشناس برون سازمانیمسئول پشتیبانی و خدماتدبیرخانهخدماتحراستآشپزخانه تعمیرات و مهندسی :مدیر تعمیرات و مهندسیسرپرست ماشین آلات و تاسیسات مکانیکیسرپرست برق و مکاترونیکتکنسین ماشین آلات و تاسیسات مکانیکیتکنسین برق و مکاترونیک واحد تامین :مدیرتامینسرپرست برنامه ریزی تامینکارشناس تامینمامور خرید واحد برنامه ریزی :مدير برنامه ريزيسرپرست برنامه ریزی تولیدكارشناس برنامه ريزيکارشناس کنترل موجودی  واحد کنترل کیفیت :مدیر کنترل کیفیتکارشناس آزمایشگاهتکنسین آزمایشگاه واحد فروش :مدیر فروشسرپرست فروشکارشناس فروشکارشناس تحقیق و بازاریابیکارشناس حسابداری فروش واحد طراحی :مدیرطراحیکارشناس طراحی واحد تولید :مدیرتولیدسرپرست توليدجانشین سرپرست واحد تضمین کیفیت :مدیر تضمین کیفیتنماینده مدیریتكارشناس كنترل مدارككارشناس كاليبراسيونكارشناس تضمين كيفيتکارشناس آموزشبازرس واحد  انبار :مدير انبارکارشناس انبارانباردار مواد اولیهانباردار ملزوماتانبار دار محصولانبار دار اقلام واحد  R&D : مدير R&Dکارشناس تحقیق و توسعه ...

شرح شغل و شرایط احراز شغل برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی

شرح شغل و شرایط احراز برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی  در فرمت ورد

 

فهرست شرح شغل ها و شرایط احراز موجود در فایل پیوست :

 

مدیریت ارشد:

شرح شغل مدير عامل

شرح شغل قائم مقام

شرح شغل معاون بازرگانی

شرح شغل معاون عملیاتی

شرح شغل معاون مالی و اداري

شرح شغل مسئول دفتر

 

 

منابع انسانی :

مدیر منابع انسانی

کارشناس اداری و کارگزینی

کارشناس ایمنی و بهداشت

کارشناس روابط عمومی

کارشناس برون سازمانی

مسئول پشتیبانی و خدمات

دبیرخانه

خدمات

حراست

آشپزخانه

 

تعمیرات و مهندسی :

مدیر تعمیرات و مهندسی

سرپرست ماشین آلات و تاسیسات مکانیکی

سرپرست برق و مکاترونیک

تکنسین ماشین آلات و تاسیسات مکانیکی

تکنسین برق و مکاترونیک

 

واحد تامین :

مدیرتامین

سرپرست برنامه ریزی تامین

کارشناس تامین

مامور خرید

 

واحد برنامه ریزی :

مدير برنامه ريزي

سرپرست برنامه ریزی تولید

كارشناس برنامه ريزي

کارشناس کنترل موجودی

 

 

واحد کنترل کیفیت :

مدیر کنترل کیفیت

کارشناس آزمایشگاه

تکنسین آزمایشگاه

 

واحد فروش :

مدیر فروش

سرپرست فروش

کارشناس فروش

کارشناس تحقیق و بازاریابی

کارشناس حسابداری فروش

 

واحد طراحی :

مدیرطراحی

کارشناس طراحی

 

واحد تولید :

مدیرتولید

سرپرست توليد

جانشین سرپرست

 

واحد تضمین کیفیت :

مدیر تضمین کیفیت

نماینده مدیریت

كارشناس كنترل مدارك

كارشناس كاليبراسيون

كارشناس تضمين كيفيت

کارشناس آموزش

بازرس

 

واحد  انبار :

مدير انبار

کارشناس انبار

انباردار مواد اولیه

انباردار ملزومات

انبار دار محصول

انبار دار اقلام

 

واحد  R&D :

 

مدير R&D

کارشناس تحقیق و توسعهقیمت: 300,000 ریال

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

شرح شغل و شرایط احراز شغل برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی


پاورپوينت با عنوان طرحريزي پيشاپيش کيفيت محصول APQP


پاورپوينت رشته هاي حسابداری و مالی با عنوان استانداردهاي حسابداري ايران


پاورپوينت رشته معماری با عنوان آشنایی با معماری اسلامی


پاورپوينت رشته پزشکي با الگوریتم ژنتیک


تحقيق پروژه رشته حسابداری با عنوان حسابرسی و مفاهیم


تحقيق پروژه رشته حسابداری با عنوان مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و حسابرسی آن


پاورپوينت با عنوان برنامه ریزی حمل و نقل


دانلود رایگان پاورپوینت با عنوان مراحل پیاده سازی راه حل برنامه ریزی منابع سازمان ERP Implementation


دستورالعمل اندازه گیری رطوبت


دستورالعمل اندازه گیری اسیدیته


دستورالعمل روش اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی


دستورالعمل اندازه گیری پروتئین


دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاهکلمات کلیدی :برای شرکتهای تولیدی طراحی مدیرطراحیکارشناس طراحیnbsp مدیرطراحیکارشناس طراحیnbsp واحد واحد طراحی مدیرطراحیکارشناس فروشnbsp واحد طراحی حسابداری فروشnbsp واحد شرح شغل برنامه ریزی شرایط احراز شغل معاون کیفیت مدیر ماشین آلات برای شرکتهای شرکتهای تولیدی برنامه شرایط کنترل معاون احراز تضمین کیفیت فروشکارشناس شرح شغل و شرایط احراز شغل برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای شرکتهای تولیدی طراحی مدیرطراحیکارشناس طراحیnbsp مدیرطراحیکارشناس طراحیnbsp واحد واحد طراحی مدیرطراحیکارشناس فروشnbsp واحد طراحی حسابداری فروشnbsp واحد شرح شغل برنامه ریزی شرایط احراز شغل معاون کیفیت مدیر ماشین آلات برای شرکتهای شرکتهای تولیدی برنامه شرایط کنترل معاون احراز تضمین کیفیت فروشکارشناس